به دلیل استقبال بانوان از کلاس های یوگای  باشگاه نیلوفرآبی واقع در خیابان کوهستان، از این

پس همه هفته در روزهای شنبه و پنج شنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۳۰ کلاس یوگا با سبک هاتایوگا

بصورت تک جلسه برگزار می شود.

همچنین ظرفیت جدیدی برای کلاس های روز یکشنبه و سه شنبه باز گردیده است.