برنامه کلاس های یوگای نیلوفرآبی:

یکشنبه - سه شنبه  ساعت 8 الی   9:30 مربی : خانم فیروزآبادی (شانتی)
دوشنبه - چهارشنبه ساعت 8 الی  9:30 مربی : خانم خیریان      ( مانیا )
شنبه - پنجشنبه     ساعت  8 الی  9:30 مربی: خانم عطارها      ( لیلا  )

 

کلاس ها  ۸ جلسه در ماه و دو روز در هفته با سبک هاتا یوگا برگزار می شود.

 

تاریخچه یوگا

یوگا ورزشی جسمی و ذهنی است می‌باشد که در شبه قارهٔ هندبه وجود آمده‌ است. اما اینکه دقیقا توسط چه شخص یا اشخاصی و چگونه به وجود آمده است هنوز به طور کامل مشخص نیست. یوگا دارای سبک های مختلفی است که هر سبک هم دارای مراحلی است. حرکات یوگا فواید بسیاری برای سلامت فکر و جسم دارد.

افزایش انعطاف پذیری بدن با یوگا

افزایش تمرکز

از فواید یوگا افزایش تمرکز است

افزایش انعطاف پذیری

افزایش انعطاف پذیری بدن با یوگا

کاهش استرس