شعبه ی آریا نخستین شعبه ی نیلوفرآبی در تهران بوده و پس از یک دهه ارائه ی خدمات و میزبانی ِ مطلوب از هزاران میهمان گرامی، در فروردین ماه ۱۳۹۸ به فعالیت خود خاتمه داده است .

آدرس : همت غرب،بعد از ستاری،کبیری طامه،چمران،مجموعه سرخ پوشان آریا