پکیج های ویژه هدیه

 پکیج های ماساژ ویژه هدیه
 

پکیج های زیر، هدیه مناسبی برای یک عزیز می باشد. با بهانه و بی بهانه می توان به همسر، یک دوست، پدر و مادر هدیه داد. بی شک ماساژ و اسپا هدیه ای منحصر به فرد خواهد بود.

شما می توانید علاوه بر پکیج های زیر هر کدام از خدمات نیلوفرآبی را در قالب کارت هدیه دریافت کنید.

ماساژ را با ما تجربه کنید.

نیلوفر آبی اولین و تنها مرکز ارائه کننده ی خدمات تخصصی ماساژ و اسپای تایلندی در ایران می باشد.

پکیج آسو

60 دقیقه ماساژ سوئدی +30 دقیقه پا + 30دقیقه سر با ماسک

هزینه واقعی : 665.000 تومان
پرداختی شما : 595.000 تومان

بیشتر
پکیج چیچک

90دقیقه کمپرس گیاهی با روغن کلاسیک+30 دقیقه سربا روغن گرم+30 دقیقه صورت با روغن بادام

هزینه واقعی : 900.000 تومان
پرداختی شما : 810.000 تومان

بیشتر
پکیج دیبا

120دقیقه سیرن اسپا+30 دقیقه سر با روغن گرم

هزینه واقعی : 900.000 تومان
پرداختی شما : 810.000 تومان

بیشتر
پکیج تجربه شیرین

120 دقیقه ماساژ شکلات + 30 دقیقه سر با روغن گرم + 30 دقیقه صورت با روغن بادام

هزینه واقعی : 1.02.000 تومان
پرداختی شما : 910.000 تومان

بیشتر
پکیج آونگ

60 دقیقه سنتی تایلندی + 60 دقیقه ماساژ با روغن معطر+ 30 دقیقه سر با ماسک

هزینه واقعی : 860.000 تومان
پرداختی شما : 770.000 تومان

بیشتر
پکیج شبنم

90 دقیقه ماساژ هارمونی+ 60 دقیقه ماساژ صورت با مواد

هزینه واقعی : 760.000 تومان
پرداختی شما : 680.000 تومان

بیشتر
پکیج شمین

60 دقیقه ماساژ شمع +30 دقیقه صورت با روغن بادام + 30 دقیقه سر با روغن گرم

هزینه واقعی : 880.000 تومان
پرداختی شما : 790.000 تومان

بیشتر
پکیج لیلیوم

60 دقیقه ماساژ کره گیاهی+30 دقیقه صورت با روغن بادام+30 دقیقه سر با روغن گرم

هزینه واقعی : 780.000 تومان
پرداختی شما : 700.000 تومان

بیشتر
پکیج ونوس

90 دقیقه سنگ داغ+60 دقیقه ماساژ صورت با مواد

هزینه واقعی : 900.000 تومان
پرداختی شما : 810.000 تومان

بیشتر