تمامی کارتهای هدیه تا زمان بازگشایی شعب و بهبود شرایط موجود، تمدید خواهند شد.

 

 

نظر به تعطیلی ِ شعب نیلوفر آبی به منظور پیشگیری از شیوع بیماری ها و حفظ آرامش ِ  میهمانان گرامی و همکاران ِ  پر تلاش ِ مجموعه،  به اطلاع آن دسته از عزیزانی که اقدام به خرید کارت هدیه نموده اند می رساند ، تمامی ِ کارتهای هدیه تا زمان  بازگشایی ِ شعب و بهبود شرایط موجود ، تمدید خواهند شد .