پکیج شبنم

این پکیج شامل 90  دقیقه ماساژ شمع + 60 دقیقه ماساژ پا می باشد.

موارد منع

خانم های باردار - بیماران سرطانی

مدت زمان و هزینه پکیج شبنم