پکیج شمیم

این پکیج شامل 90 دقیقه کره گیاهی   + 60 دقیقه ماساژ پرفرمنس و پا می باشد.

موارد منع

خانم های باردار - بیماران سرطانی

مدت زمان و هزینه پکیج شمیم