ماساژ بعد از حمام آفتاب

ماساژ بعد از حمام افتاب

ماساژ بعد از حمام آفتاب به منظور تکمیل فرآیند حمام آفتاب و ترمیم آسیب های ناشی از تابش نور خورشید بر پوست بدن است که در آن با استفاده از روغن های گیاهی، پوست های ملتهب و آفتاب سوخته التیام می یابد.

تکنیک ماساژ بعد از حمام آفتاب

نحوه انجام ماساژ بعد از حمام آفتاب همانند ماساژ با روغن های معطر گیاهی می باشد.

فوائد ماساژ بعد از حمام آفتاب

ماساژ بعد از حمام آفتاب تا اطلاع ثانوی ارائه نمی گردد.