ماساژ روغن گیاهی معطر

ماساژ روغن معطر گیاهی

در ماساژ با روغن, ماساژور از روغن های گیاهی خوشبو و مفید جهت تکمیل فرآیند ماساژ بهره می گیرد. در طبیعت خاص مناطق استوایی انواع گیاهان، گلها و صمغ های چوب وجود دارند که حاوی روغن های خوشبو و فرار هستند. این روغن ها دارای خواص متعددی از جمله خواص ضد میکروبی، تسکین دهنده، انرژی زا، آرامش بخش و ... هستند.

فوائد ماساژ روغن معطر گیاهی

در ماساژ روغن معطر گیاهی، روغن های مفید و موثر از طریق سلولهای پوستی جذب بدن شده و به جریان خون راه می یابند و باعث تسکین تنش های عصبی، افزایش نیرو و انرژی و در نهایت آرامش روح و جسم می شوند.
در صورت عدم تمایل ماساژ گیرنده در استفاده از روغن های معطر, ماساژ با روغن پایه (فاقد بو) قابل ارائه خواهد بود.

تکنیک های ماساژ روغن معطر گیاهی

در ماساژ روغن معطر گیاهی ماساژور با استفاده از ترکیب روغن های اصلی و امولوسی فایرها حرکات لمسی و کششی آرامی را بر روی بدن انجام می دهد.

موارد منع ماساژ روغن معطر گیاهی

خانم های باردار - بیماران سرطانی

هزینه و زمان ماساژ روغن معطر گیاهی (آروماتراپی)

مدت زمان 30 دقیقه (تومان)

ماساژور ایرانی (فقط بانوان) روغن کلاسیک : تومان

ماساژور تایلندی روغن کلاسیک :    1.09.000  تومان

ماساژور ایرانی (فقط بانوان) روغن معطر گیاهی : . تومان

ماساژور تایلندی روغن معطر گیاهی:   1.150.000  تومان

مدت زمان 60 دقیقه (تومان)

ماساژور ایرانی (فقط بانوان) روغن کلاسیک : - تومان

ماساژور تایلندی روغن کلاسیک :   2.180.000   تومان

ماساژور ایرانی (فقط بانوان) روغن معطر گیاهی : - تومان

ماساژور تایلندی روغن معطر گیاهی:   2.320.000   تومان

مدت زمان 90 دقیقه (تومان)

ماساژور ایرانی (فقط بانوان)  روغن کلاسیک : - تومان

ماساژور تایلندی روغن کلاسیک :       3.040.000  تومان

ماساژور ایرانی (فقط بانوان) روغن معطر گیاهی :  - تومان

ماساژور تایلندی روغن معطر گیاهی :       3.210.000  تومان

مدت زمان 120 دقیقه (تومان)

ماساژور ایرانی (فقط بانوان) روغن کلاسیک :  - تومان

ماساژور تایلندی روغن کلاسیک :       3.780.000   تومان

ماساژور ایرانی (فقط بانوان) روغن معطر گیاهی : - تومان

ماساژور تایلندی روغن معطر گیاهی :        3.960.000   تومان