• اگر شخصی از شما مقدار زیادی علف خواست مطمئن باشید که برای اسپای علف به آن نیاز دارد.
  • در استانی خودمختار واقع در شمال ایتالیا شستشو یا همان حمام علف روشی متداول برای رفع خستگی و افزایش تمرکز می باشد.

 

شستشو با علف

 

علف های مورد نیاز برای این نوع اسپا را صبح زود یا هنگام عصر، یعنی زمانی که روغن موجود در آنها به حد اشباع رسیده است، درو کرده و آن را خشک می کنند. سپس بدن فرد را با مخلوطی از علفی که کاملا در آب خیس خورده ، گیاه جینتیانا، آرنیکای کوهی و نوعی گیاه محلی می پوشانند.این گیاهان مملو از عصاره های داروئی بوده و ترکیب آنها با علف خیس سریعا جذب پوست می شود . اهالی این منطقه به معجزه درمانی حمام علف اعتقاد کامل دارند.