به اطلاع میهمانان گرامی می رساند به دليل حجم تقاضا برای استفاده از خدمات اسپا و ماساژ و ضرورت احترام به وقت دیگران ، از ابتدای تیرماه سالجاری در صورت ِ درخواستِ رزرو بيش از ٢ نفر ، مبلغ دو میلیون ريال پيش پرداخت دريافت مي شود . شایان ذکر است در صورت كنسلی، اين مبلغ قابل استرداد نمي باشد.