آخرین روز پذیرش و ارائه ی خدمات در شعبه ی آریا واقع در شاهین شمالی

 

به اطلاع میهمانان گرامی می رساند ، آخرین روز پذیرش و ارائه ی خدمات در شعبه ی آریا واقع در شاهین شمالی خیابان چمران، روز جمعه مورخ 23 فروردین ماه 1398 می باشد . لذا از میهمانان عزیز تقاضا می گردد از این تاریخ به بعد ،جهت استفاده از خدمات ماساژ و اسپا به سایر شعب نیلوفرآبی ( آب و کوهستان ) مراجعه نمایند.