میهمانان ارجمند،
ساعات کاری شعب نیلوفر آبی در ایام نوروز به شرح زیر می باشد :
تهران
شعبه آب: بانوان و آقایان  همه روز از ساعت 14  الی  24
شعبه آریا: بانوان و آقایان همه روزه ا ز ساعت  14 الی  24
شعبه کوهستان(ویژه بانوان ): همه روزه از ساعت 12 الی 23
کیش:  
هتل بزرگ داریوش و مارینا پارک هتل: بانوان و آقایان همه روز از 14:30 الی 23:45