عدم فروش تیکتهای اسپا و ماساژ ِ نیلوفر آبی توسط سایتهای واسطه

 

نظر به فروش تیکتهای اسپا و ماساژ ِ نیلوفر آبی توسط سایتهای واسطه ای و عدم وجود هرگونه قرارداد و نظارتی فی ما بین این مجموعه و سایتهای مورد اشاره ، بدینوسیله به اطلاع میهمانان گرامی می رساند ، نیلوفر آبی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال ارائه ی خدمات و نرخ پرداختی به متقاضیانی که مستقیما از سایت ما خرید ننموده و دقت لازم را نداشته اند ، نخواهد داشت.