به استحضار میهمانان گرامی نیلوفرآبی می رساند کلیه ی بلیطهای هدیه ی خریداری شده این مجموعه اعم از پکیج های هدیه و خدمات اسپا و ماساژ که از تاریخ 6 اسفند ماه خریداری شود تا تاریخ 31 اریبهشت سال 98 قابل استفاده می باشند.