به اطلاع میهمانان ارجمند نیلوفر آبی می رساند ، بنا به درخواست شما عزیزان ، مهلت استفاده از امتیازات باشگاه مشتریان تا پایان آبان ماه سالجاری تمدید شد.