میهمانان ارجمند، بدین وسیله به اطلاع می رساند نظر به تغییر روال کاری باشگاه مشتریان نیلوفر آبی از ابتدای آبان ماه، مهلت استفاده از امتیازات باشگاه فعلی  تا تاریخ 30 مهر ماه سالجاری می باشد.