تمدید تخفیف ۱۰ درصدی خدمات شعبه آب، آریا و کوهستان

 

نظر به استقبال و تقاضای میهمانان ارجمند نیلوفر آبی، بدینوسیله به اطلاع می رساند تا اطلاع ثانوی شنبه الی چهارشنبه ی هر هفته - بجز ایام تعطیل - کلیه ی خدمات ماساژ و اسپا در شعب ِ تهران با تخفیف ده درصدی ارائه خواهند شد.