میهمانان ارجمند،
ساعات کاری شعب نیلوفر آبی در ایام نوروز به شرح زیر می باشد :


تهران

شعبه آب: بانوان همه روز از ساعت 10 صبح الی 24
آقایان از ساعت 14 الی 24


شعبه آریا: بانوان و آقایان ایام هفته ا ز ساعت 14 الی 24
جمعه ها از ساعت 10 صبح  الی 24


شعبه کوهستان(ویژه بانوان ): همه روزه از ساعت 14 الی 24

کیش:  

هتل بزرگ داریوش و مارینا پارک هتل  : بانوان و آقایان همه روز از 10:30 صبح الی 24