روز مهرمبارک، پکیج های ویژه 25 بهمن 1396
 

پکیج مینا (ویژه بانوان):

120 دقیقه ماساژ شكلات  + 30 دقیقه ماساژ سر با ماسک:

 455 هزار تومان با اعمال تخفیف ویژه  400 هزار تومان

ارائه پکیج با ماساژور ایرانی 380 هزار تومان با اعمال تخفیف ویژه 340 هزار تومان

پکیج آزالیا:

90 دقیقه ماساژ رويال شمع   +30 دقیقه ماساژ صورت :

475 هزار تومان  با اعمال تخفیف ویژه  425 هزار تومان

ارائه پکیج با ماساژور ایرانی 415 هزار تومان با اعمال تخفیف ویژه 370  هزار تومان

پکیج راج:

90 دقیقه ماساژ سنگ داغ  +30 دقیقه ماساژ پا:

440 هزار تومان  با اعمال تخفیف ویژه  395 هزار تومان

ارائه پکیج با ماساژور ایرانی 405 هزار تومان با اعمال تخفیف ویژه 360 هزار تومان

 

مهلت خرید 14 لغایت 25 بهمن ماه 1396.


زمان استفاده از پکیج های فوق 14 بهمن لغایت 28 اسفند 1396.


ارائه خدمات فوق با ماسور ایرانی فقط برای بانوان گرامی امکان پذیر می باشد.