آخرین مهلت استفاده از امتیازات باشگاه مشتریان، 30 آذر سال جاری می باشد

 

بدینوسیله به اطلاع میهمانان گرامی نیلوفرآبی می رساند آخرین مهلت استفاده از امتیازات باشگاه مشتریان، 30 آذر ماه سال جاری می باشد. لذا خواهشمند است در مدت باقیمانده نسبت به استفاده از امتیازات خود اقدام فرمایید.