تمدید پیشنهاد ویژه شعبه آریا
بدین وسیله به اطلاع می رساند کلیه میهمانانی که از شنبه الی چهار شنبه هر هفته تا پایان شهریور ماه سال جاری به شعبه آریا مراجعه نمایند، از تخفیف 10 درصدی ِ کلیه خدماتِ ارائه شده بهره مند خواهند شد.