گسترش مراکز ماساژ غیر قانونی و فاقد مجوز و شناسنامه

نظر به گسترش مراکز ِ ماساژ ِ غیر قانونی و فاقد ِ مجوز و شناسنامه ی معتبر در سطح کشور ، بدینوسیله به اطلاع می رساند :

 

" نیلوفرآبی " نخستین مرکز " رسمی" اسپا و ماساژ در ایران، با اخذ مجوزهای ِ قانونی از مراجع ِ ذیربط، خدمات ِ تخصصی ِ یک دهه ی اخیر ِ خود را در شعب تهران و کیش ارائه و در این راستا اقدام به استخدام اسپاتراپیست های تایلندی نموده است. بر این اساس کلیه ی خدمات اسپا و ماساژ ِ این شرکت در سالنهای ِ مجزا ویژه ی آقایان و بانوان و با رعایت کامل ِ مبانی قانونی و شرعی انجام شده و از ارائه ی خدمات در خارج از سالنها و یا توسط جنس ِ مخالف جدا معذور می باشد.