بدین وسیله به اطلاع می رساند کلیه میهمانانی که از شنبه الی چهار شنبه هر هفته تا پایان خرداد ماه سال جاری به شعبه آریا مراجعه نمایند، از تخفیف 10 درصدی ِ کلیه خدماتِ ارائه شده بهره مند خواهند شد.