پکیج های ویژه به مناسبت روز مرد با تخفیف ویژه 10 درصد.

پکیج های ویژه ماساژ نیلوفرآبی به مناسبت فرا رسیدن روز مرد با تخفیف ویژه 10 درصد

پکیج نارون

90 دقیقه ماساژ رویال شمع + 30 دقیقه ماساژ پا

4.900.000 ریال - 10%= 4.410.00 ريال

پکیج سپنتا

90 دقیقه ماساژ سنگ داغ + 30 دقیقه ماساژ صورت بدون مواد

4.250.000 ریال - 10%= 3.825.000 ريال

پکیج جویبار

90 دقیقه ماساژ آروماتراپی + 30 دقیقه ماساژ سر با ماسک 

4.050.000 ریال - 10%= 3.645.000 ريال

مهلت خرید:

مهلت خرید پکیج های فوق از روز 17 فروردین تا پایان روز 24 فروردین 1396و اعتبار این هدایا از زمان خرید به مدت سه ماه می باشد.

 

 در صورت خرید اینترنتی ماساژ 5 درصد به تخفیف های فوق اضافه خواهد شد.