بدین وسیله به اطلاع می رساند از روز چهارشنبه 16 تیر ماه، ارائه خدمات برای بانوان در شعبه آب همه روزه ازساعت 10 صبح می باشد.