بدین وسیله به اطلاع می رساند شعبه اکسیژن از ابتدای سال جاری(1395) فعال نمی باشد. میهمانان گرامی می توانند در صورت تمایل به سایر شعب نیلوفرآبی مراجعه نمایند.

شعبه آب، شهرک غرب: 5-88365474

شعبه آریا، شاهین شمالی: 4-44611901