پکیج چیچک

این پکیج شامل 90 دقیقه کمپرس گیاهی با روغن کلاسیک +30 دقیقه سر با روغن گرم +30 دقیقه صورت با روغن بادام می باشد.

ماساژ کمپرس گیاهی

در ماساژ کمپرس گیاهی از یک نوع بسته گیاهی کمپرس شده استفاده می شود که انواع گیاهان مفید مناطق استوایی با هدف خاص در آن متراکم شده اند. ماساژ کمپرس گیاهی در واقع ترکیبی از ماساژ سنتی تایلند و ماساژ روغن می باشد.

ماساژ صورت

ماساژ صورت ماساژی است منحصر به فرد برای کسانی که می خواهند صورتی سالم ،جوان و شاداب داشته باشند.

ماساژ سر با روغن گرم

در ماساژ سر با لمس کردن جمجمه که تمام اعصاب بدن انسان در آن قرار دارد و تنش و استرس از آنجا شروع می شود, می توان تمامی عملکردهای نادرست را از بین برد.

موارد منع

 خانم های باردار - بیماران سرطانی

مدت زمان و هزینه پکیج چیچک

مدت زمان 150 دقیقه

هزینه واقعی : 900.000 تومان

پرداختی شما : 810.000 تومان

سود شما از این پکیج:  90.000 تومان