ماساژ سر

ماساژ سر

در ماساژ سر با لمس کردن جمجمه که تمام اعصاب بدن انسان در آن قرار دارد و تنش و استرس از آنجا شروع می شود, می توان تمامی عملکردهای نادرست را از بین برد.

تکنیک ماساژ سر

در ماساژ سر ماساژور با حرکات دورانی تمام قسمت های جمجمه را ماساژ داده و فشارهای مفید و لازم را اعمال می نماید.

فواید ماساژ سر

  • ماساژ سر به عنوان نوعی خود درمانی به شمار می رود و هر کس به راحتی می تواند این کار را بر روی خود پیاده کند.
  • ماساژ سر جریان خون را تنظیم کرده و باعث افزایش تمرکز ، رفع خستگی واحساس سبکی می شود.
  • ماساژ سر عملکرد کلیه سیستم های بدن را به حالت نرمال باز می گرداند.
  • ماساژ سر برای بیماری ستون مهره ها و تمام بیماری هایی که به دلیل استرس در فرد بروز می کنند و نیز بیماری های روانی بسیار مفید است.

موارد منع

خانم های باردار - بیماران سرطانی

هزینه و زمان ماساژ سر

 30 دقیقه

ماساژور ایرانی (فقط بانوان) : ---- تومان

ماساژور تایلندی : 1.290.000 تومان

شما میهمانان گرامی می توانید از ماساژ سر به عنوان ماساژ مکمل در کنار سایر ماساژها به مدت 30 دقیقه استفاده نمایید.