سودمندی ماساژ در رشد بهتر نوزادان كم وزن

0.00
تعداد بازدید : 1683
تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با بررسی دو گروه 27 نفری از نوزادان كم وزن ، تاثیر ماساژ عمقی را در وزن گیری آنان ارزیابی كردند.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با بررسی دو گروه 27 نفری از نوزادان كم وزن ، تاثیر ماساژ عمقی را در وزن گیری آنان ارزیابی كردند.

 

ارزیابی تاثیر ماساژ عمقی را در وزن گیری نوزادان كم وزن

 

  • این بررسی نشان داد روزانه سه بار ماساژ ، هر بار به مدت 15 دقیقه موجب بهبود رشد وزنی در نوزادان كم وزن می شود .

  • از این رو كارشناسان ، به همراه مراقبت های معمول ، ماساژ عمقی را نیز برای این نوزادان توصیه می كنند.

 

مشروح این بررسی در فصلنامه فیض دانشگاه علوم پزشكی كاشان منتشر شده است.

منبع :
ارسال کننده :
فایل های مرتبط
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال