ماساژی که هرگز آن را فراموش نخواهید کرد. در ریتم ماساژ، ماساژور کلیه حرکات دست و حالات کششی و دورانی آن را با ریتم موسیقی در حال پخش هماهنگ می کند به گونه ای که شما فکر می کنید این نوای ملایم از عضلات بدن شما برمی خیزد.

 

 

 

زمانی که ریتم موسیقی کند و ملایم است حرکات دست ماساژور درست همانند نوازنده پیانو، آرام و شناور است . با افزایش ریتم ، حرکات ماساژور نیز افزایش می یابد و ضرباهنگ موسیقی روی عضلات بدن پیاده می شود. کسانی  که  از این نوع  ماساژ  استفاده کرده اند می گویند ماساژور همانند یک رهبر ماهر کنسرت کلیه ریتم را با حالاتی شناور و بسیار آرام بخش روی بدن آنها پیاده کرده است.

این ماساژ علاوه بر افزایش نیروی جسمی از طریق ماساژ و نیز تقویت روحیه از طریق موسیقی، ترکیب فوق العاده ای از این دو را ارائه می دهد که باعث هماهنگ شدن ذهن و جسم می شود. 

 

ترجمه : واحد خبر نیلوفرآبی