اسپا با فضولات پرنده


این اسپای عجیب برای اولین بار در منهتن در مرکز Shizuka New York Day Spa به عموم معرفی گردید. قبل از این روش که یک نوع facial  به حساب می آید, فضولات پرنده به صورت پودر درآمده و بوسیله ی اشعه ماوراء بنفش ضدعفونی می شود. فضولات پرنده به دلیل داشتن گوانین و آنزیم های طبیعی, از خواص روشن کنندگی و ترمیمی برخوردار می باشد و به همین دلیل است که به عنوان یک روش اسپا ارائه می شود. این نوع اسپا برخلاف تصور از اسپاهای لوکس به شمار آمده و هزینه ی آن حدود 180 دلار برای مدت زمان 50 دقیقه می باشد.
 

 

 

 

www.futurederm.com