اسپا پشت آقایان

اسپای پشت ویژه ی آقایان

اسپای پشت فقط مخصوص آقایان می باشد و پکیجی کامل برای پوست پشت بدن است.

تکنیک اسپای پشت

در اسپای پشت, نواحی پشت و شانه ها با استفاده از ماسک های تقویت کننده به طور کامل اسکراب می شود.

فوائد اسپای پشت

اسپای پشت به منظور بستن منافذ چربی ناحیه پشت و شانه آقایان انجام می گیرد.

مدت زمان و هزینه استفاده از اسپای پشت