اسپای پشت ویژه آقایان
5.00
تاریخ انتشار : ۱۳۸۸/۷/۲۱

 

 

 

 

اسپای پشت ویژه ی آقایان:

اسپای پشت فقط مخصوص آقایان می باشد و پکیجی کامل برای پوست پشت بدن است.

 

تکنیک اسپای پشت:

در اسپای پشت, نواحی پشت و شانه ها با استفاده از ماسک های تقویت کننده به طور کامل اسکراب می شود.

 

فوائد اسپای پشت:

اسپای پشت به منظور بستن منافذ چربی ناحیه پشت و شانه آقایان انجام می گیرد.

 

مدت زمان و هزینه استفاده از اسپای پشت:

مدت زمان استفاده از اسپای پشت 60 دقیقه بوده و هزینه آن 165/000 تومان می باشد.

منبع :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال