ماساژ در بهبود علایم حیاتی و كاهش استرس بیمارانی که در اغما به سر می‌برند، مفید است.

0.00
تعداد بازدید : 1573
تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی اراك با بررسی 100 بیمار در اغما که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند، دریافتند ماساژ دورانی و منظم این بیماران در نواحی پشت، پاها و دست‌ها، به مدت 20 دقیقه در سه روز متوالی، موجب می‌شود نبض، فشارخون و تنفس آنان بهبود یابد.

گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی اراك با بررسی 100 بیمار در اغما که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند، دریافتند ماساژ دورانی و منظم این بیماران در نواحی پشت، پاها و دست‌ها، به مدت 20 دقیقه در سه روز متوالی، موجب می‌شود نبض، فشارخون و تنفس آنان بهبود یابد. این بررسی همچنین نشان می‌دهد که ماساژ در ایجاد آرامش در بیمارانی كه در كما به سر می‌برند، تاثیر به سزایی دارد. تحریك حسی بیماران كمایی، یك اقدام مهم پرستاری برای افزایش میزان هوشیاری است و تحریك لمسی به ویژه ماساژ، یكی از مهم‌ترین این اقدامات است.

منبع :
ارسال کننده :
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال